Regulamin kursów, szkoleń i obozów

Regulamin kursów, szkoleń i obozów Szkoły wspinania Kilimanjaro

 1. Regulamin dotyczy wszelkich imprez organizowanych przez Szkołę Wspinania Kilimanjaro, a w szczególności kursów, szkoleń i obozów.
 2. Wspinanie to sport ryzykowny. Można ulec wypadkowi nawet w przypadku zachowania całej staranności działania i przestrzegania wszystkich procedur.
 3. Organizatorem kursów, szkoleń i obozów jest Grupa Kilimanjaro: Kilimanjaro Szkoła Wspinania Waldemar Niemiec, Changi Szkoła Wspinania Piotr Sztaba, Kilimanjaro Igor Niemiec, Kilimanjaro Olga Niemiec. W momencie rezerwacji Szkoła pobiera bezzwrotną opłatę za ich organizację. Wysokość tej opłaty zależy od rodzaju szkolenia, a jej wartość jest wskazana na stronie internetowej oraz w mailu potwierdzającym rezerwację.
 4. Pozostała część opłaty powinna zostać wpłacona na konto podmiotu odpowiedzialnego za dane szkolenie. Dane do przelewu wysyłane są mailowo 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Przed imprezą, w czasie jej organizacji oraz przebiegu Szkoła ponosi koszty niezależne od ilości uczestników w grupie. Z tego powodu wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi w żadnej części. Jest to kwota odpowiadająca ponoszonym kosztom niezależnym do przyjazdu uczestnika na imprezę.
 6. Kurs można zakupić w formie vouchera prezentowego z możliwością wyboru daty/rodzaju szkolenia. Termin ważności vouchera ustalany jest indywidualnie. Voucher nie podlega zwrotowi.
 7. Przystępując do zajęć, uczestnik oświadcza, iż nie posiada żadnych chorób uniemożliwiających uczestnictwo w imprezie, a w szczególności chorób serca i układu krążenia.
 8. Uczestnik ma obowiązek przyjechać na imprezę punktualnie. Ponieważ szkolenia przebiegają zgodnie z ustaloną metodyką, nie jest możliwe uczestnictwo w dalszej części imprezy w przypadku opuszczania etapów poprzednich.
 9. W razie wcześniejszego wyjazdu z imprezy żadna część wpłaconych środków nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach wcześniejszego wyjazdu możliwe jest odrobienie brakującej części zajęć w innym terminie. Takie odrabianie zajęć będzie uzgadniane indywidualnie w miarę wolnych miejsc na innych turnusach.
 10. W czasie prowadzenia zajęć w terenie lub na ściance wspinaczkowej obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających. Wspinanie to sport sam z siebie niebezpieczny. Jeżeli instruktor prowadzący zajęcia poweźmie uzasadnione podejrzenia, iż uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ma prawo niezwłocznie usunąć uczestnika z zajęć. W takim przypadku nie nastąpi zwrot żadnej części poniesionych kosztów.
 11. Zajęcia wspinaczkowe wymagają maksymalnego skupienia się i bycia wypoczętym. W przypadku noclegów w obiektach zewnętrznych (schroniska, pola namiotowe, bazy itp) przestrzegana jest cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00. W przypadku wczesnego wyjścia w góry może zostać skrócona do 2.00. Nie będzie tolerowane urządzanie imprez, głośne rozmowy, zakłócanie porządku.
 12. Instruktor czuwa nad bezpieczeństwem uczestników. Muszą oni bezwzględnie i natychmiast wykonywać jego polecania związane z prowadzeniem zajęć.
 13. Dane osobowe:
  Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w powyższej deklaracji członkowskiej jest Szkoła Wspinania Kilimanjaro z siedzibą w Lusinie, ul.Zdrojowa 126 30-698 Kraków.
  Dane są zbierane dla celów realizacji zadań Szkoły Wspinania Kilimanjaro. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
  Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody.
  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: biuro@kilimanjaro.com.pl
 14. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem przyjęcia na imprezę.
  Zrobienie rezerwacji danej imprezy jest równoczesne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wszelkich informacji, materiałów szkoleniowych i marketingowych od Szkoły Wspinania Kilimanjaro. W każdej chwili możesz cofnąć te zgodę wysyłając maila na adres: biuro@kilimanjaro.com.pl
 15. Zapisując się na kurs, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie i upublicznienie wizerunku w materiałach Szkoły (zdjęcia i materiały wideo publikowane na stronie internetowej Szkoły, na stronach w mediach społecznościowych i w materiałach szkoleniowych). Aby cofnąć zgodę, należy przesłać wiadomość mailową na adres: biuro@kilimanjaro.com.pl