program kursu wspinania na własnej asekuracji w skałkach

 • Zajęcia praktyczne
  • praktyczna znajomość węzłów prusik, bloker, stoper taśmowy;
  • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
  • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
  • wykorzystanie do asekuracji punktów naturalnych;
  • łączenie punktów asekuracyjnych;
  • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
  • obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
  • właściwe rozmieszczenie punktów przelotowych;
  • prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej, opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
  • zakładanie stanowisk zjazdowych;
  • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
  • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu;
  • uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
  • pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;
  • wychodzenie po linie (prusikowanie);
  • opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek.

  Obowiązuje przeprowadzenie treningu asekuracji na zrzutni.

 • Tematy wykładów
  • Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).
  • Teoria asekuracji.
  • Formacje skalne (zakres podstawowy).
  • Niebezpieczeństwa wspinania.
  • Pierwsza pomoc (zakres podstawowy).
  • Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
  • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
  • Historia wspinania (opcjonalnie).