Regulamin kursów, szkoleń i obozów

Regulamin kursów, szkoleń i obozów
Szkoły wspinania Kilimanjaro

 1. Regulamin dotyczy wszelkich imprez organizowanych przez Szkołę Wspinania Kilimanjaro, a w szczególności kursów, szkoleń i obozów.
 2. Wspinanie to sport ryzykowny. Można ulec wypadkowi nawet w przypadku zachowania całej staranności działania i przestrzegania wszystkich procedur.
 3. Przystępując do zajęć uczestnik oświadcza iż nie posiada żadnych chorób uniemożliwiających uczestnicwto w imprezie, a w szczególności chorób serca i układu krążenia.
 4. Uczestnik ma obowiązek przyjechać na imprezę punktualnie. Ponieważ szkolenia przebiegają zgodnie z ustaloną metodyką, nie jest możliwe uczestnictwo w dalszej części imprezy w przypadku opuszczania etapów poprzednich.
 5. W razie wcześniejszego wyjazdu z imprezy, żadna część wpłaconych środków nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach wcześniejszego wyjazdu możliwe jest odrobienie brakującej części zajęć w innym terminie. Takie odrabianie zajęcie będzie uzgadniane ze Szkołą Wspinania Kilimanjaro w miarę wolnych miejsc na innych turnusach.
 6. W czasie prowadzenia zajęć w terenie lub na ściance wspinaczkowej obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających. Wspinanie to sport sam z siebie niebezpieczny. Jeżeli instruktor prowadzący zajęcia poweźmie uzasadnione podejrzenia, iż uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających ma prawo niezwłocznie usunąć uczestnika z zajęć. W takim przypadku nie nastąpi zwrot żadnej części poniesionych kosztów.
 7. Zajęcia wspinaczkowe wymagają maksymalnego skupienia się i bycia wypoczętym. W przypadku noclegów w obiektach zewnętrznych (schroniska, pola namiotowe, bazy itp) przestrzegana jest cisza nocna w godzinach 22.00 - 6.00. W przypadku wczesnego wyjścia w górych może zostać skrócona do 2.00. Nie będzie tolerowane urządzanie imprez, głośne rozmowy, zakłócanie porządku.
 8. Instruktor czuwa nad bezpieczeństwem uczestników. Muszą oni bezwględnie i natychmiast wykonywać jego polecania związane z prowadzeniem zajęć.
 9. Przed imprezą, w czasie jej organizacji oraz przebiegu Szkoła ponosi koszty niezależne od ilości uczestników w grupe. Z tego powodu wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi w żadnej części. Jest to kwota odpowiadająca ponoszonym kosztom niezalażnym do przyjazdu uczestnika na imprezę.
 10. Dane osobowe:
  Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w powyższej deklaracji członkowskiej jest Szkoła Wspinania Kilimanjaro z siedzibą w Lusinie, ul.Zdrojowa 126 30-698 Kraków.
  Dane są zbierane dla celów realizacji zadań Szkoły Wspinania Kilimanjaro. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
  Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody.
  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem przyjęcia na imprezę.
 11. Zrobienie rezerwacji danej imprezy jest równoczesne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wszelki informacji, materiałów szkoleniowych i marketingowych od Szkoły Wspinania Kilimanjaro. W każdej chwili możesz cofnąć te zgodę wysyłając maila z ta trescią na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.